Saltkråkankullen, nio veckor


Tjorven (hona)


Stina (hona)


Freddy (hane)


Teddy (hane)


Tjorven och Freddy


Tunnelbus


S*Mickeltass, Helena Hurdén, Röberg Karlsberg 111, 438 97 RÄVLANDA, 0705-458558, e-post helena.hurden@gmail.com